3 în 1: Inginer, Profesor și Creator al Vieții Tale

CC - DPPD

Întâlnirea la care va invităm are scopul de a vă arăta cum se formează, la TUIASI, tineri ingineri creativi și întreprinzători care pot îndruma ei înșiși generații viitoare. Studenții noștri pot accesa cursurile de formare psihopedagogică pentru a se dezvolta personal și pentru a obține certificarea (acreditată de Ministerul Educației și Cercetării) ca profesor în domeniul tehnic. Avem profesori inovatori care ghidează studenții în antrenarea unor abilități cum sunt: comunicare, lucru de echipă, curaj și încredere în forțele proprii, spirit întreprinzător, leadership și managementul grupurilor. Studenții prezenți vor răspunde la întrebări și vor împărtăși experiențe educaționale care i-au influențat și i-au ajutat să acționeze ca ingineri dar și ca viitori profesori, în același timp. Inginerul de mâine are nevoie de competențe în comunicare, în lucru cu echipe, în decizie și management al propriei persoane și al vieții. Aici, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, viitorii ingineri devin niște învingători pentru că învață să se afirme, să își creeze propriul loc de muncă, să educe, la rândul lor, elevi sau profesioniști. Studenții noștri sunt valorizați, promovați, motivați și orientați spre succes!
Click AICI pentru a accesa sesiunea de prezentare!