Electronica – tehnologie, inovare, pasiune

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Oferta educațională a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) este diversă, de actualitate, dispune de o bază materială adecvată, include un corp profesoral bine pregătit și răspunde cerințelor actualizate de pe piața muncii.
Disciplinele incluse în programele de studii desfășurate în cadrul facultății noastre sunt printre cele mai dinamice în domeniul științelor inginerești actuale și asigură dezvoltarea unor tehnologii cu impact semnificativ asupra evoluției societății și creșterii calității vieții, cum ar fi: comunicaţiile fixe şi mobile video, de voce şi de date, reţelele de calculatoare şi sisteme de operare, Internet of Things, baze de date, transmisia și stocarea eficientă a informației pe suporturi fixe și mobile, electronică de putere, procesarea avansată a semnalelor de natură diferită, electronică pentru automobile, aplicații complexe de interfațare om-mașină, circuite integrate VLSI.
Facultatea ETTI oferă studenților următoarele specializări:
- Electronică aplicată
- Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii
-Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Facultatea noastră dispune de contracte de colaborare cu numeroși parteneri din industriile de electronică, IT şi automotive, care s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani în țara noastră, ceea ce facilitează angajarea semnificativă a absolvenților noștri la companii de prestigiu. De asemenea, o parte din absolvenţii noştri lucrează ca specialişti în cadrul departamentelor tehnice ale unor instituţii de forţă ale statului - STS, SRI, Cyberint, MAI, MAPN etc.

Click AICI pentru a accesa sesiunea de prezentare!