Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Luni, 19 aprilie 2021, 17:30 - 18:30

Săptămâna 2

Electronica - tehnologie, inovare, pasiune

Oferta educațională a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) este diversă, de actualitate, dispune de o bază materială adecvată, include un corp profesoral bine pregătit și
răspunde cerințelor de pe piața muncii.
Disciplinele incluse în programele de studii desfășurate în cadrul acultății noastre sunt printre cele mai dinamice în domeniul științelor inginerești actuale și asigură dezvoltarea unor tehnologii cu impact semnificativ asupra evoluției societății și creșterii calității vieții, cum ar fi: transmisia și stocarea eficientă a informației pe suporturi fixe și mobile, electronică de putere, procesarea avansată a semnalelor de natură diferită, electronică pentru automobile, aplicații complexe de interfațare om-mașină, circuite integrate VLSI.
Facultatea ETTI oferă studenților următoarele specializări:

- Electronică aplicată 
- Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii 
-Tehnologii și sisteme de telecomunicații 
Facultatea noastră dispune de contracte de colaborare cu numeroși parteneri din industria electronică, care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani în țara noastră, ceea ce facilitează angajarea semnificativă a absolvenților noștri la companii de prestigiu.
Click AICI pentru a accesa sesiunea de prezentare!